download instagram photo and video

rubinadyan

Photo by rubinadyan. Taken at Garni

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Մեզ և Ձեզ մեծ Ավետիս ✝️✨🇦🇲 🙏🏽

153 5.8k Jan 6, 2018 15:10 pm Download photo

comments

m___anniii
m___anniii : 💛💛💛 that’s ma girl🇦🇲🇦🇲🇦🇲
Dec 31, 1969 19:00 pm
frenchorigins
frenchorigins : Omg Rubina you are an inspiration! I swear! Just because of you I love Armenia... thank you for that... and yeah you're awesome here!
Dec 31, 1969 19:00 pm
lilyavjian
lilyavjian : Merry Armenian Christmas Day!! 💓🇦🇲
Dec 31, 1969 19:00 pm
k_corea
k_corea : A dream. Color of pomegranates
Dec 31, 1969 19:00 pm
davidmushegain
davidmushegain : ❤️😇
Dec 31, 1969 19:00 pm
paruyryan
paruyryan : Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի
Dec 31, 1969 19:00 pm
sunduss1
sunduss1 : In loveee
Dec 31, 1969 19:00 pm
eleonora_mit
eleonora_mit : Beautiful photo
Dec 31, 1969 19:00 pm
rubinadyan
rubinadyan : 💜u
Dec 31, 1969 19:00 pm
anna_nersesyan_photography
anna_nersesyan_photography : 😊🌟🙏
Dec 31, 1969 19:00 pm
gogimartirosyan
gogimartirosyan : Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի🙏😍
Dec 31, 1969 19:00 pm
glamour_nickname13
glamour_nickname13 : Pure beauty 😍😍😍❤❤❤
Dec 31, 1969 19:00 pm
my_pinkhibiscus
my_pinkhibiscus : Beautiful ✨☀😊
Dec 31, 1969 19:00 pm
watfer2
watfer2 : ??!!
Dec 31, 1969 19:00 pm
annamelkonyanv
annamelkonyanv : 🙏🏼🙏🏼😍😍
Dec 31, 1969 19:00 pm
mar_ina____
mar_ina____ : Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ 💕😍
Dec 31, 1969 19:00 pm
el_panoyan
el_panoyan : Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի🙏
Dec 31, 1969 19:00 pm
lianagrig
lianagrig : ❤️
Dec 31, 1969 19:00 pm
lianagrig
lianagrig : ❤️
Dec 31, 1969 19:00 pm
meriiadamyan
meriiadamyan : Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս
Dec 31, 1969 19:00 pm
milennsargsyann
milennsargsyann : 🇦🇲🇦🇲❤️❤️✊🏽
Dec 31, 1969 19:00 pm
gold_asrum
gold_asrum : 💗❤💋😍
Dec 31, 1969 19:00 pm
rubi.arm
rubi.arm : Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի ❤️
Dec 31, 1969 19:00 pm
elviskosa
elviskosa : Hello je suis éclisses elvis
Dec 31, 1969 19:00 pm
taateviik
taateviik : I love the way how you don't forget about our holy land Armenia❤️
Dec 31, 1969 19:00 pm
shop_buywww
shop_buywww : That big eyes))) shat sirun,hope my wife will looks like you)
Dec 31, 1969 19:00 pm
marinaverdian
marinaverdian : Snorhavor Surb Tsnund❤️❤️❤️
Dec 31, 1969 19:00 pm
csarkisgraham
csarkisgraham : Seasons greetings, Armenian sister!
Dec 31, 1969 19:00 pm
olegchumovoy
olegchumovoy : 🌸🌸🌸
Dec 31, 1969 19:00 pm
seda.store
seda.store : Hi! Can you please check the direct ☺️🙏
Dec 31, 1969 19:00 pm
sirenaaah
sirenaaah : Gorgeous as hell🔥❤
Dec 31, 1969 19:00 pm
son._.asrian
son._.asrian : 💞💞
Dec 31, 1969 19:00 pm
ep_designhouse
ep_designhouse : 💕
Dec 31, 1969 19:00 pm
fathaleila
fathaleila : 💖
Dec 31, 1969 19:00 pm
caileur
caileur : So gorgeous 💐
Dec 31, 1969 19:00 pm
garypedroni
garypedroni : Queen of the World!😍🌹🌹❤️❤️💐💐
Dec 31, 1969 19:00 pm
rul.93
rul.93 : How beautiful
Dec 31, 1969 19:00 pm
tovmasleeyan
tovmasleeyan : ♥️♥️♥️♥️
Dec 31, 1969 19:00 pm
actualaivi
actualaivi : Orhnyal e haytnutyune Qristosi 🙏❤️
Dec 31, 1969 19:00 pm
view more comments

Likes

view more likes